SPRAWOZDANIE

AKTUALNOŚCI

ZARZĄD FUNDACJI

RADA FUNDACJI

KRONIKA

Kongres Rodzin i Kobiet Konserwatywnych PDF Drukuj Email

KOBIETA KONSERWATYWNA MOŻE BYĆ NOWOCZESNA


18 maja w Centrum Konferencyjnym PAN w Poznaniu odbył się Kongres Rodzin i Kobiet Konserwatywnych W spotkaniu wzięło  udział ok. 300 osób z całej Polski. Debata  dotyczyła m.in. kwestii budowania rodziny i wychowania w wartościach chrześcijańskich, spadającej dzietności , skutków braku polityki prorodzinnej oraz działań prowadzonych przeciw rodzinie, zagrożeniu młodzieży i ideologii gender.

Nad tym jak pomóc i co zmienić zastanawiali się między innymi przedstawiciele stowarzyszeń
organizacji, pedagodzy, politycy, dziennikarze i przedstawiciele rodzin wielodzietnych. Fundacja „Otoczmy Troską Życie” uczestniczyła w obradach. Popieramy wszystkie działania, które prowadzą do wzmocnienie rodziny i ochrony życia od poczęcia do naturalnej śmierci zgodnie z głównym celem statutowy fundacji.

Jak podkreślono, rodzina oparta na związku kobiety i mężczyzny jest fundamentem budowania zdrowego społeczeństwa, podstawą rozwoju i przyszłości Polski i powinna być strategicznym celem polityki państwa. Potrzebne jest podjęcie działań na rzecz tworzenia warunków sprzyjających powstawaniu rodzin, umacnianiu więzi rodzinnych oraz promocji w świadomości społecznej wartości rodziny.

Konserwatyzm przestał już oznaczać tradycyjny podział ról. Kobieta konserwatywna pracuje, realizuje się zawodowo, ale przy tym dba o ognisko domowe. Uczestniczki kongresu przekonywały, że kobieta konserwatywna może być też nowoczesna Konserwatyzm to nie tylko siedzenie w kuchni przy garnkach i przy dzieciach. To jest jakiś mylący stereotyp, który musimy zwalczyć – mówi Ewa Jelemity,  organizatorka kongresu

Polska i Polki potrzebują nowego ruchu kobiecego, ponieważ ten, który znamy, o którym często słyszymy, jest zwykłą uzurpacją. To jest ruch kobiecy, który często dawał przykłady, że obojętne mu są sprawy, emocje, oczekiwania, wrażliwość milionów kobiet w Polsce – stwierdził europoseł Konrad Szymański .

Ks. prof. Paweł Bortkiewicz z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu wśród najpoważniejszych zagrożeń trapiących obecnie polskie rodziny wymienił problem dzietności. Przyjmuje się, że tzw. współczynnik dzietności całkowitej powinien wynosić 2,1 - czyli dziesięć małżeństw powinno mieć w sumie 21 dzieci. W Polsce ten współczynnik wynosi 1,3 - mamy do czynienia z totalną depopulacją.

Fundacja „Otoczmy Troską Życie” podczas kongresu włączyła się czynnie w zbieranie podpisów pod europejską inicjatywą obywatelską „One of us -  Jeden z nas”. Ma ona doprowadzić do całkowitego zaprzestania finansowania z budżetu EU aborcji i doświadczeń na embrionach.

Podpisy będziemy zbierali również w dniach:

25.08.2013 na Dożynkach „U księdza za płotem” w Lusowie oraz w dniu

8.09.2013 na Festynie „Otoczmy troska dzieci” w Szkole Podstawowej w Ceradzu Kościelnym.

Zarząd  Fundacji „Otoczmy Troska Życie”

Prezes Barbara Nowak